Foto av Henrik Rosengren

Henrik Rosengren

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag tog gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia 1997. Efter en femårig lärarkarriär påbörjade jag doktorandutbildningen vid den Nationella forskarskolan i historia och 2007 disputerade jag på avhandlingen ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950. Sedan disputationen har jag arbetet som utbildningskoordinator på Forskarskolan i historia och historiedidaktik, forskat om musik och politik, judiska immigranter under 1930-talet samt undervisat på kurser som behandlat antisemitismens historia, judarnas svenska historia, historiedidaktik, internationell samtidshistoria, biografiskrivande, metod- och teori och uppsatsskrivande. Åren 2009-2013 ledde jag det RJ-stödda forskningsprojektet ”I skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget.” Jag har fungerat som medredaktör för antologier om biografiskrivande, historiedidaktik, Dmitrij Sjostakovitj, Gustav Mahler, Richard Wagner, verkat som skribent och recensent i dags- och fackpress samt som recensionsredaktör för Historielärarnas Förenings Årsskrift. Sedan 2014 är jag huvudredaktör för Scandia. Januari 2013 blev jag lektor (docent) vid Historiska institutionen och augusti 2016 tillträdde jag som prefekt vid samma institution. För närvarande forskar jag huvudsakligen om musikrelationerna mellan Sverige och DDR inom projektet ”Mellan öst och väst. Ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige-DDR 1949-1989”.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Rosengren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren