Inget foto av Henrik Rydell Johnsén

Henrik Rydell Johnsén

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvuddelen av min nuvarande forskning är inom forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningsidealet". Mitt delprojekt rör i vilken utsträckning undervisningen i de grekisk-romerska filosofskolorna förvaltas och omformas i det framväxande kristna klosterväsendet i öst.

Jag är medlem i:
- Association Internationale des Études Patristiques (AIEP)
- Network for Literature and Religion (NLR)
- Forskarkollegiet vid Svenska institutet i Istanbul
- Platonsällskapet
- Collegium Patristicum Lundense (CPL)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Rydell Johnsén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren