Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har bott i Sverige sedan 1985 men kommer ursprungligen från Frankrike. Jag är professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Jag undervisar och forskar inom organisationsteori. Jag arbetar för tillfället med olika projekt inom avfallshantering: Från avfallshantering till avfallsförebyggande (FORMAS) och Frikopplingstjänster (Plattformen, Helsingborg Stad). Tidigare har jag lett Organisering av kritiska infrastrukturtjänster-En fallstudie av avfallshantering (VINNOVA)). Fö rnärvarande arbetar jag med två forsklningsprojekt: Relationships within circular business models, med Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) och Örebro University (Formas), samt Circular North Sea Region: Improving Governance for the Circular Economy, med Helsingborg Stad och ett konsortium av regioner och konsulter.

Jag använder mig av flera metoder men utgår ofta från textbaserade metoder, det vill säga utifrån inskription, narrativ- och argumentationsanalys.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hervé Corvellec är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren