Foto av Hesam Halvaei

Hesam Halvaei

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Hesam Halvaei is presently a PhD cancidate at the Department of Biomedical Engineering, Lund University, Sweden. His main research areas are detection of atrial fibrillation and supraventricular tachycardias in mass-screening databases of handheld electrocardiogram (ECG) recorders, and ECG signal quality assessment.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hesam Halvaei är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren