Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Hillevi Hemphälä PhD BSc Optometry
Forskningsområde är Synergonomi och Ljusets påverkan på människan. 

Hillevi har varit ledande i ett projekt där en ny synergonomisk riskbedömningsmetod har tagits fram. VERAM, visual ergonomics risk assessment method, innehåller både subjektiva skattningar och objektiva riskbedömningar, med ett syfte att hitta de faktorer i den visuella miljön som orsakar besvär såsom huvudvärk, ögonbesvär och muskuloskeletala besvär. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hillevi Hemphälä är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren