Foto av Hong-Lei Wang

Hong-Lei Wang

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vad jag arbetar med

I min forskning arbetar jag med att identifiera nya feromonföreningar och sedan utreda deras potentiella biosyntesvägar, för att på så vis klargöra de biokemiska mekanismer som reglerar bildandet av sådana artspecifika kemikalier. Mina nuvarande projekt inkluderar en storskalig identifiering av artspecifika feromoner från vingarna på hannar av det afrikanska släktet Bicyclus, och identifiering av av sexualferomoner hos skadeinsekter i granfröplantager. Jag är också involverad i "feromonbryggeriprojektet"; att tillämpa bioaktiva insektsgener på transgen produktion av insektsferomoner med hjälp av växter.

Min bakgrund

Jag erhöll min doktorsexamen 2004 vid Graduate School of Chinese Academy of Sciences, Beijing, Kina, på ett projekt där jag att studerade sexualferomonbiosyntesen hos två närbesläktade nattflyn, Helicoverpa armigeraH. assulta och dess hybrider. Mellan 2004 och 2008 arbetade jag vid Zoologiska institutionen, Chinese Academy of Sciences, som ass. professor.

2005–2006 forskade jag hos entomologigruppen på Wageningens universitet i Nederländerna, med Dr. Joop van Loon som värd. Projektet gick ut på att tillämpa tekniken "aktivitetsberoende agmatininmärkning" på insektsneuronsystem och att lokalisera sackarosreceptorneuron på sensillerna hos kålfjärilen, Pieris brassicae. Därefter fortsatte jag till feromongruppen vid Lunds universitet 2006. Åren 2006–2007 studerade jag sexualferomonbiosyntesen hos ett antal olika nattfjärilar, bland annat Antheraea pernyiAmyelois transitella och allmän frostfjäril, Operophtera brumata. Mellan 2008 och 2014 var jag postdoktor i feromongruppen, och sedan 2015 är jag forskare.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hong-Lei Wang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren