Personlig profil

Forskning

Från gener till landskap

I min nuvarande forskning är jag inriktad på olika mekanismer som påverkar biologisk mångfald på olika nivåer, från gener och populationer till arter och landskap. Jag intresserar mig för mekanismer som bidrar till att mångfalden bevaras, men också de som gör att den kan gå förlorad.

En hel del av mitt arbete sker på Öland där jag studerar kulturlandskapet och ekosystem på gräs- och betesmarker. I det tvärvetenskapliga Jordtorpprojektet undersöker jag variationen över tid och på olika platser och hur nya växtarter får fäste och påverkar växtsamhällens utveckling över tid.

Vara ute är bäst

Jag använder mikrohabitaten på Stora Alvaret på Öland för att studera populationsstrukturer och hur växter anpassar sig lokalt i liten skala. Sedan lång tid är jag intresserad av glimsläktet Silene och dess hybridisering och evolution.

Trädgårdsodling är ett av mina stora intressen. Jag tycker det är roligt att vara ute i naturen och sysslar med såväl flugfiske som fågelskådning. Om jag någon gång måste vara inomhus så läser eller målar jag.

Mer om min forskning finns på den engelska versionen av den här sidan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Biologisk systematik

Fria nyckelord

  • landskapshistoria
  • gräslandskap
  • växtsamhällen
  • lokal adaptation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Honor C Prentice är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren