Foto av Hossain Shahriar

Hossain Shahriar

Doktor, Lärare, Postdoktor

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

I have teaching experiences in master and bachelor level courses at Lund and Jönköping Universities with 1493 clock hours. I was involved in teaching at several master level courses in the International Marketing and Brand Management programme at Lund University School of Economics and Management: Digital Marketing, Understanding Consumption, Consumer Culture Theory and Consumer Insights, Qualitative Research Methods, Retailing Multichannel and Internationalization, Research Strategy, Corporate Brand Management and Reputation, Strategic Brand Management.

I was also engaged in bachelor level courses at Lund University (International Business-to-Business Marketing) and at Jönköping University (Contemporary Issues in International Marketing).

In addition, I have supervised over 15 master thesis in International Marketing and Brand Management at Lund University School of Economics and Managment and 10 bachelor thesis in Business Administration at both Lund University and Jönköping International Business School.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hossain Shahriar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren