Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Hossein Hashemi is an associate professor (universitetslektor) at the Department of Water Resources Engineering and Center for Advanced Middle Eastern Studies at Lund University. He obtained his Ph.D. in Water Resources Engineering, where he specialized in groundwater management, water harvesting techniques, and groundwater artificial recharge. These techniques are essential in ensuring the availability of water supply and reaching sustainable water resources use in arid regions. Before joining Lund University, he served as a research engineer at the Center for Agriculture and Natural Resources in Iran for several years.

After Ph.D., he worked as a postdoctoral scholar at the Center for Groundwater Evaluation and Management (GEM), Department of Geophysics at Stanford University, USA, between 2015 and 2017. During his time at Stanford, he focused on the application of remote sensing techniques in the field of hydrology and groundwater hydrology. This included studying various aspects such as precipitation, groundwater, and subsidence.

Hossein's research interests mainly revolve around remote sensing, artificial intelligence, climate change, and surface water and groundwater management.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Vattenteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hossein Hashemi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren