Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utvecklingsbiologi
  • Immunologi
  • Hematologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hugo Åkerstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren