Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 Hugo Öhrneman har en master i kemi med fokus på nanotoxikologi. Efter avklarad grundutbildning arbetade han 4 år i läkemedelsindustrin, framförallt med utveckling av inhalerade läkemedel. Som doktorand sen 2022 forskar Hugo med de medicinska användningsområdena av aerosol, framförallt med diagnos av lungsjukdom med den nya tekniken Airspace Dimension Assessment (AiDA).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik
  • Lungmedicin och allergi
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hugo Öhrneman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler