Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För information om Hui Zhaos forskning, se engelsk sida (In English).

Undervisning

I have been teaching on broad organization-related communication topics, including strategic communication, public relations, and media studies in the contexts of market, culture, and society. More specifically, I teach crisis communication, issue management, risk management, stakeholder communication (public relations and media relations), and strategic communication planning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Medievetenskap
  • Kommunikationsvetenskap
  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hui Zhao är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren