Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Statsvetenskap

Forskningsområden

 • Europeiska unionen
 • Kritisk samhällsteori
 • Planetarisk Politik

Undervisningsområden

 • Masterprogram i European Affairs
 • Internationella relationer
 • Forskningsmetoder

Pågående forskning och undervisning 

Min forskning handlar om Europeiska unionens normativa makt inom planetarisk politik, där jag undersöker symbiosen mellan planetariskt samhälle, ekonomi, ekologi, konflikt, och politik. Min forskning är för närvarande inriktad på två projekt som markerar tjugoårsjubileet för studiet av normativ makt, inklusive ett forum om ’Ankomsten av normativ makt i den planetariska politiken’ och en specialutgåva om ’Normativ makt i den planetariska organiska krisen’.

Mitt lärande och min undervisning bygger på forskning och ligger till grund för mina kurser på Masterprogrammet i European Affairs, internationella relationer, och forskningsmetoder. Jag undervisar också kurser om ’Europe in Global Affairs’, ’Internationell politik’, och ’Political Cinema’.

Jag är en förespråkare för den elevcentrerade pedagogiken för aktivt lärande. Jag driver workshops och kurser om aktivt lärande och införlivar dess pedagogik i min undervisning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ian Manners är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren