Personlig profil

Forskning

Ida Arvidsson received her M.Sc. degree in Engineering Physics in 2016 and Ph.D. degree in Mathematics in 2021 from Lund University, Sweden. She is currently a postdoctoral research fellow at the Centre for Mathematical Sciences, Lund University.

Her research interest is mainly machine learning with a focus on deep learning and medical applications, including histopathology (prostate cancer grading), radiology (coronary artery disease detection, breast cancer detection and prediction of Alzheimer's disease) and dermatology.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren