Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som doktorand i tjänstevetenskap sedan 2011. Med utgångspunkt i Bourdieus sociologi syftar mitt avhandlingsprojekt till att belysa livsstilsbutiken som samtida bekönat och klasskodat fenomen. Genom en narrativ etnografi undersöker jag hur kvinnliga detaljhandelsföretagare i mode- och inredningsbranschen gör livsstil till företagande och konkret detaljhandelsarbete i sommarbutiker på den svenska syd- och västkusten. Här ställs frågor om hur och varför man "blir med butik", hur man "gör" butik och vilka färdigheter som detta ställer krav på. Projektet delfinansieras av EU:s interregionala utvecklingsfond genom projektet Framtidskuster.

Vid sidan av avhandlingsprojektet har jag undervisat om konsumtion, identitet, genus och mode på kandidatprogrammet Service Management och tjänstevetenskap, kandidatprogrammet Equality and Diversity Management och kandidatprogrammet i modevetenskap. På kandidatprogrammet för modevetenskap har jag varit kurs- och programansvarig. Jag har också koordinerat det tidigare nämnda forskningsprojektet Framtidskuster.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ida de Wit Sandström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren