Foto av Ida Knutsson

Ida Knutsson

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i musikpedagogik inom praktiknära skolforskning. Mitt avhandlingsprojekt är inriktat mot kulturskolans instrumentala gruppundervisning. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik
  • Musik

Fria nyckelord

  • musikpedagogik
  • gruppundervisning
  • klassiska orkesterinstrument

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ida Knutsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler