Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ida Lunde Hygum är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap