Inget foto av Ida Skarping

Ida Skarping

Docent, Leg läk, PhD, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My research focuses on neoadjuvant treatment for breast cancer patients. An increasing number of patients are receiving neoadjuvant treatment, e g chemotherapy before cancer surgery in contrast to treatment after surgery. We aim to monitor these patients before, during and after chemotherapy and analyze pathological and radiological response to chemotherapy. Radiologically we are analyzing mammographic density changes during chemotherapy, changes in tumor size measured by ultrasound, mammography and tomosynthesis and the response of lymph nodes in the axilla. Our goal is to increase knowledge of neoadjuvant treated tumors’ response to chemotherapy and gain further knowledge about prognostic and predictive factors. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ida Skarping är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren