Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Indira is a bioinformatician who obtained a Ph.D. degree from the Department of Translational Medicine of Lund University, Sweden in 2022. She also has a master’s degree in Biotechnology. In 2016 she started a career at Lund University as a data scientist in the fields of proteogenomics associated with cancer and reproductive medicine. Filds in which she is currently focused.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Indira Pla Parada är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren