Inget foto av Inese Dubnika Hauksson

Inese Dubnika Hauksson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Inese Dubnika Hauksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry