Foto av Inga-Maria Frick

Inga-Maria Frick

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Normalfloran på hud och slemhinnor består av en mångfald av bakteriearter, bland vilka anaeroba bakterier utgör en betydande grupp. Vanligtvis passerar dessa kommensaler inte igenom våra skyddande barriärer, men vid sårskada och då den humana värden blir immunosupprimerad kan bakterier från normalfloran orsaka infektion och sjukdom. En viktig medlem av den anaeroba normalfloran är den Gram-positiva kocken Finegoldia magna. Bakterien isoleras ofta vid allvarliga hudinfektioner, förekommer i kroniska sår och orsakar vaginos. Under senare år har två ytproteiner identifierats hos flertalet F. magna isolat; serinproteast SufA och  adhesionsproteinet FAF. Projektet involverar studier av molekylära interaktioner och mekanismer som bidrar till kolonisering, tillväxt och överlevnad av dessa bakterier på hud och slemhinnor, samt hur bakterierna sprids till subkutan vävnad.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Inga-Maria Frick är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren