Foto av Inga Persson

Inga Persson

Professor emerita

Personlig profil

Forskning

Min forskning har ägnats olika aspekter av arbetsmarknadsekonomi, välfärdsstat och kvinnors ekonomiska ställning i ekonomin.

 

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

Jag har under årens lopp samverkat med det omgivande samhället på en rad olika sätt, t.ex. såsom medlem av olika forskningsråd, deltagande i offentliga utredningar (inklusive den s.k. Maktutredningen och den s.k. Kvinnomaktutredningen), offentliga föreläsningar.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Inga Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler