Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research is interdisciplinary at the intersection of philosophy, psychology and cognitive science: social robotics, and concerns foundational issues within cognition and communication from a philosophical, developmental, and evolutionary perspective. I study embodied and embedded dynamic processes within a larger ecological framework. Publications mainly in psychology, philosophy and cognitive science, centred along three parallel lines of research: (1) social cognition, cooperation, coordination, social norms, intersubjectivity, and joint action; (2) multimodal communication and verbal reference, indexicality, pointing, gaze, and joint attention; (3) creativity, situated meta-cognition and meta-attention, self- and other-awareness, improvisation, and expert skill.  On-going work on second-person engagement in infancy; Human-Robot Interaction; material engagement and aesthetic experience in the arts and crafts practices; joint improvisation; togetherness and the We; sensorimotor interaction, pre-reflective cognition, and dialogue; change-blindness.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi
  • Filosofi
  • Konst
  • Interaktionsteknik
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingar Brinck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren