Inget foto av Ingela Johansson

Ingela Johansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

År 2008 disputerade jag med avhandlingen El personaje femenino de la novela indigenista som behandlar de kvinnliga romankaraktärerna i några centrala latinamerikanska indigenista-verk. Från mitt avhandlingsprojekt har jag med mig ett genusperspektiv, men studieobjektet har ändrats.

Sedan 2015 har min huvudsakliga inriktning varit litteraturförmedling. Vilken spanskspråkig litteratur når den svenska läsaren? Även det omvända förhållandet, förmedlingen av svensk litteratur i den spanskspråkiga världen, är föremål för mina undersökningar. Fältet litteraturförmedling inbegriper studier av litterära institutioner som förlag, tidskrifter och utbildningsväsendet, liksom av individer som litteraturintroduktörer och översättare. Fältet är litteratursociologiskt och teorier om världslitteratur och kanonbildning är centrala. Jag arbetar just nu med en undersökning av vilken spansk och latinamerikansk skönlitteratur som används som kurslitteratur vid svenska lärosäten, samt med utformandet av ett projekt, i samarbete med min kollega i nygrekiska, Marianna Smaragdi, om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland. 

Slutligen ägnar jag mig gärna åt pedagogiska och didaktiska frågor och har bland annat påbörjat en undersökning av L1-studenters erfarenheter av att studera sitt modersmål tillsammans med L2-studenter vid våra svenska lärosäten. 

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen kurser i spansk och latinamerikansk litteratur på alla nivåer i progressionen, från grundkurs till master. En stor del av min tid ägnar jag åt handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Jag medverkar också som ansvarig för den spanska inriktningen av masterprogrammet i översättning. Därtill ansvarar jag för lärarutbildningen i spanska, inom ramen för vilken jag handleder examensarbeten och gör VFU-besök. Spanskan har också egna didaktiska kurser som jag är kursansvarig lärare på. I samverkan med franskan erbjuder vi, sedan 2014, våra lärarstuderande möjlighet att delta i ett språkdidaktiskt seminarium med föreläsningar och samtal om forskning och undervisning i moderna språk. Tillsammans med Malin Ågren från franskan planerar och leder jag detta seminarium. En lite annan typ av pedagogisk uppgift har jag slutligen som metodhandledare för SI, Samverkansinlärning eller Supplemental Instruction, i ämnena franska, grekiska, italienska, latin och spanska.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingela Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren