Inget foto av Ingela Johansson

Ingela Johansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

År 2008 disputerade jag med avhandlingen El personaje femenino de la novela indigenista som behandlar de kvinnliga romankaraktärerna i några centrala latinamerikanska indigenista-verk. Från mitt avhandlingsprojekt har jag med mig ett genusperspektiv, även om studieobjektet har ändrats.

Under senare år har min huvudsakliga inriktning varit litteraturförmedling, inbegripet översättning och litteraturdidaktik. Vilken spanskspråkig litteratur når den svenska läsaren? Vilka texter och författare översätts och varför? Vilken skönlitteratur används i språkundervisningen i högre utbildning? Även förmedlingen av svensk litteratur i den spanskspråkiga världen intresserar mig. I samarbete med min kollega i modern grekiska, Marianna Smaragdi, tittar jag på litterär förmedling mellan Sverige, den spanskspråkiga världen och Grekland. 

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen kurser i spansk och latinamerikansk litteratur på alla nivåer, från grundkurs till master. En stor del av min tid ägnar jag åt handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Jag är också ansvarig för den spanska inriktningen på översättarutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum. Därtill ansvarar jag för lärarutbildningen i spanska, inom ramen för vilken jag handleder examensarbeten och gör VFU-besök. 
Spanskan har också egna didaktiska kurser som jag är ansvarig lärare på. I samverkan med franskan erbjuder vi, sedan 2014, våra lärarstuderande möjlighet att delta i ett språkdidaktiskt seminarium med föreläsningar och samtal om forskning och undervisning i moderna språk. Tillsammans med Malin Ågren planerar och leder jag detta seminarium.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingela Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren