Personlig profil

Forskning

Jag har varit barnmorska sedan 1980 och disputerade 2014 med avhandlingen "Planerad hemförlossning i Norden – kvinnors och barnmorskors perspektiv" vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

Under mina år som förlossningsbarnmorska i Ystad har fokus varit det normala fysiologiska födandet, vilket också ledde mig att genom två decennier assistera föräldrar som valt att föda hemma. Det banade vägen till forskning om upplevelser av hemfödande i Sverige och de nordiska länderna, som min avhandling kom att handla om. Jag ingår i ”Nordic Homebirth Research group”, som genom webenkäter samlat data från cirka 3000 hemförlossningar som jag kommer att ägna vidare forskning åt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingela Sjöblom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren