Foto av Ingela Steij Stålbrand

Ingela Steij Stålbrand

Universitetslektor, Samordnare för uppdragsutbildningar, Praktiksamordnare för beteendevetare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har flervetenskaplig expertämneskunskap och arbetar gränsöverskridande så fort tillfälle ges. Mina huvudsakliga ämnen är

 • gerontologi (friskt, naturligt åldrande): livsloppsperspektiv i relation till hälsa och livstillfredsställelse samt döden
 • sexologi: allt från baskunskap inom ämnet sexologi till mer specifik kunskap inom HBTQ och hälsa, reproduktiv och sexuell hälsa, livsloppsperspektiv och sexualiteten under livsloppet, transpersoners hälsa samt professionsutveckling inom människonära yrken i relation till sexualitet och sexuellt liv.
 • positiv psykologi: friskperspektiv och styrkor i relation till hälsa och ohälsa
 • samverkan: i min tjänst arbetar jag dels ofta gränsöverskridande och samverkande inom mina ämnen, men har också mer specifik kunskap inom området genom att jag har uppdrag som praktiksamordnare för beteendevetare, ansvarig för utvärdering av alumni på Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet och den internationella mastern i psykologi samt  genom deltagande i strategisk grupp vid institutionen gällande samverkanfrågor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

 • gerontology
 • sexology
 • positive psychology
 • health psychology
 • life span
 • collaboration and networking
 • professional education

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingela Steij Stålbrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler