Inget foto av Ingmar Rosén

Ingmar Rosén

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingmar Rosén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience