Foto av Ingrid Lindgren

Ingrid Lindgren

Dr med vet, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

Jag disputerade 2013 med en avhandling som handlade om skuldersmärta efter stroke; förekomst, bidragande faktorer och konsekvenser i det dagliga livet. Forskningen efter disputationen (post-doc) är inriktad på samma ämne och bedrivs inom forskargruppen Fysioterapi tillsammans med leg sjukgymnast, docent, Christina Brogårdh och leg sjukgymnast, professor Gunvor Gard. I en kvalitativ studie undersöks hur personer med skuldersmärta efter stroke upplever att vardagen och livssituationen påverkas, hur de hanterar smärtan och vilka behandlingar som upplevts haft effekt.

 

Yrkesarbete

 

Jag tog sjukgymnastexamen 1982 och Fysioterapeuternas specialistexamen i neurologi 2005. Sedan 1990 är jag anställd som sjukgymnast vid Neurologiska kliniken i Lund, numera VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, SUS.

 

Min arbetstid delas mellan kliniskt arbete, arbete med strokeprocessen och kompetensutveckling, men jag är också engagerad i Svenska Stroketeamrådet - en nationell organisation som verkar för god strokevård och rehabilitering.

 

Undervisning

Jag medverkar i neurologi undervisningen av Fysioterapistudenter vid Lunds universitet, till största delen handlar det om praktisk undervisning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Sjukgymnastik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingrid Lindgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren