Inget foto av Ingrid Sahlin

Ingrid Sahlin

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Har forskat, skrivit och undervisat om bland annat bostadslöshet, prevention, trovärdighetsbedömningar, trygghetsarbete, brottsutsatthet och konflikter i urbana rum.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingrid Sahlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren