Ingrid van Dijk

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Mitt arbete är inom historisk demografi. Jag är expert långsiktiga förändringar i hälsa, under de senaste århundradena fram till idag. Jag studerar hur hälsa formas av omgivande sjukdomsmiljö, av barndomsupplevelser, över hela livscykeln och över generationer. Hälsoindikatorer jag är intresserad av omfattar reproduktiv hälsa, kroppslängd, födelsevikt, sjuklighet och dödlighet. Jag studerar hälsoförändringar med hjälp av historiska och moderna folkbokföringsregister i Sverige och digitaliserade och länkade folkbokföringsintyg i Nederländerna.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingrid van Dijk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren