Foto av Ioannis Orfanos

Ioannis Orfanos

Överläkare Barnläkare, MD, PhD, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

I currently work as a pediatrician and medical director of the Pediatric Emergency Department at Lund Skåne University Hospital. My primary research focus is on fever in infants aged ≤2 months. Other research fields include common presentations in the pediatric emergency department, pediatric infectious diseases, and sepsis. An important aspect of my research is to investigate the ways in which the overuse of medical care fails to improve outcomes, harm patients, and waste resources, and to stimulate discussions and debates about the necessity of various tests, treatments, and procedures.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Barninfektioner
  • Akut Barnmedicine
  • Global barnhälsa
  • Sepsis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ioannis Orfanos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren