Foto av Irén Tiberg

Irén Tiberg

Universitetslektor, Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar huvudsakligen om barn och ungdomar med kronisk sjukdom och deras familjer. Jag har ett särskilt intresse för barn och ungdomar med typ 1 diabetes och frågor som berör kvaliteten på den vård som erbjuds; hur hälso- och sjukvården är organiserad och vilka konsekvenser detta har för det enskilda barnet och familjen. Förutom effekten av den service som ges är ett annat kvalitetsperspektiv av vården frågor såsom tillgänglighet, kommunikation och delaktighet. Med min långa bakgrund som diabetssjuksköterska inom pediatrisk vård, är implementering en naturlig del av forskningen, att barn, familj och samhälle ska få nytta av den nya kunskap som foskningen genererar. 

Samverkan

Genom min långa kliniska bakgrund har jag ett omfattande nätverk med sjuksköterskor och läkare inom diabetesvården, både nationellt och internationellt. Ett exempel är ett Nordiskt nätverk med huvudsakligen sjuksköterskor som forskar kring diabetesvård, ett annat exempel är ett nätverk via FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) också med forskare inom diabetesvård i Europa. Jag är också delaktig i ett nätverk av 60 sjuksköterskor i Sverige som forskar kring barn. Vår forskargrupp har ett mångårigt samarbete med forskare vid Addis Ababa universitet i Etiopien där jag är delaktig i ett projekt kring ungdomar med HIV. 

Forskningsgenomslag

Min forskning om den initiala vården när ett barn insjuknar i typ 1 diabetes har haft stor betydelse för den vård som erbjuds, inte bara lokalt utan även nationellt. Forskningen visade att en hembaserad vårdmodell var säker, genomförbar, effektiv och kostnadseffektiv i jämförelse med den traditionella sjukhusbaserde vården. Efter att den nya vårdmodellen implementerats har vi fortsatt utvärdera långtidseffekterna vid rutinvård, dvs under okontrollerade former.

Undervisning

Under 2013-2014 utvecklade, planerade och genomförde jag tillsammans med kollegor en uppdragsutbildning på avancerad nivå inom diabetesvård i två städer parallelt (Abu Dhabi och Al Ain) i Förenade Arabemiraten. Sedan 2015 undervisar, handleder och examinerar jag på både kandidat och magisternivå på institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Tillsamman med en kollega var jag kursansvarig för en forkskarutbildningskurs i komplexa interventioner inom pediatrisk hälso- och sjukvård och som planerades och genomfördes 2015-2016. 

Yrkesarbete

Jag är barnsjuksköterska, specialiserad i diabetesvård. Jag har arbetat som barnsjuksköterska sedan 1989 och som diabetessjuksköterska inom barnsjukvården sedan 2001. Jag disputerade 2012 med en avhandling som som handlar om den initiala vården när ett barn insjuknar i typ 1 diabetes. Sedan 2013 arbetar jag som univeristetsadjunkt parallelt med kliniskt arbete och forskning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irén Tiberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren