Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irena Ljungcrantz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science