Foto av Irfan Yousaf

Irfan Yousaf

Knuten till universitetet

Personlig profil

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irfan Yousaf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren