Foto av Irfan Yousaf

Irfan Yousaf

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irfan Yousaf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Computer Science