Inget foto av Irina Baranovskaya

Irina Baranovskaya

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irina Baranovskaya är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler