Foto av Irina Landin

Irina Landin

knuten till universitetet, Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt intresseområde är kliniknära forskning, där jag håller på med en utvärdering av DBT-färdighetsträning i grupp för ungdomar med ADHD. Dialektisk beteendeterapi är tredje vågen av kognitiv beteendeterapi som ursprungligen skapades för behandling av patienter med emotionell instabilitet. I min forskning har jag anpassat DBT-färdighetsträning för ungdomar med ADHD utifrån ålder och kognitiva funktionsnedsättningar. Gruppens underliggande kognitiva svårigheter gör det svårt för individen att tillgodogöra sig behandling. Målet med min forskning är att ta fram och utvärdera en behandlingsmetod som skapar bättre förutsättningar för individen att tillgodogöra sig strategier att hantera sina dagliga svårigheter; nedsatt impulskontroll, bristande arbetsminne och emotionell kontroll.

Yrkesarbete

Jag delar min psykologtjänst mellan utvecklingsarbete inom den regionala BUP-staben och kliniken i Trelleborg. Inom staben har jag ansvar för BUP Skånes PTP-program och implementering av digitala system för diagnostisk bedömning och uppföljning av symtom. BUP Trelleborg är den första klinik som skall implementera dessa digitala system.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irina Landin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler