Foto av Irina Schmitt

Irina Schmitt

Universitetslektor, fil. dr.

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mitt arbete fokuserar jag på maktrelationer och erfarenheter av intersektionerna mellan genus, kön och sexualitet med idéer om nationella tillskrivningar och tillhörigheter. Jag placerar detta arbete i organisationer där kunskap produceras och det nationella skrivs in, som skolor och högskolor. Mina tidigare forskningsprojekt har handlad om förhandlingar av nationell tillhörighet, barn med HBTQI+-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i ett europeiskt samarbetsprojekt, likabehandlingsarbete i akademin och vuxnas strategier för rättvisearbetet kring HBTQI+ i skolor.

Teoretiskt och metodologiskt placerar jag mitt arbete inom trans- och queer-feministisk utbildningsforskning i diskussion med post- och dekolonial kunskapsproduktion.

I mitt nyligen avslutade VR-finansierad projekt har jag mött unga och unga vuxna trans och ickebinära personer i en intervjustudie om deras erfarenheter i skolan. I denna första forskningsstudien på temat i Sverige uppmärksammas en rad spänningar mellan elevernas ifrågasättande av traditionella förståelse av sexualitet och kön, och skolorna ibland auktoritära reproduktion av binära kön i både bemötande, pedagogik, ämneskunskaperna och administration. Samtidigt blir det tydligt att en skolas arbete för mindre cisnormativ undervisning förbättrar elevernas studievillkor.   

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Genusstudier
 • Utbildningsvetenskap
 • Övrig annan samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • genus
 • feminism
 • queer
 • trans & intersex studier
 • skola
 • ungdom

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irina Schmitt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren