Irma Mahmutovic Persson

Forskare, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Postdok inom imaging fältet. 

Jag jobbar i MR gruppen, avdelningen Medicinsk Strålningsfysik i Malmö och Lund. 

Mitt huvudsakliga forskningsprojekt är att studera imaging biomarkörer inom läkemedelsinducerad interstitiell lungsjukdom (DIILD). Detta är ett IMI-sponsrat projekt vid namn TRISTAN (Translational Imaging IN Drug Safety Assessment). 

Som bakgrund är jag Biolog och Molekylärbiolog och har en doktorsexament inom Respiratorisk Immunofarmakologi, där jag studerade olika lungsjukdomar i både in vitro och in vivo modeller för just virus-inducerade astma och KOL exacerbationer (anfallsepisoder) inom luftvägarna. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturvetenskap
 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Lung biology
 • Asthma
 • COPD; Asthma; Cystic fibrosis; Innate immunity; Host defense
 • Respiratory disease
 • Interstitiell lungsjukdom
 • Virus infection
 • Imaging
 • MR imaging
 • PET-CT
 • mRNA
 • Protein
 • Immunohistochemistry
 • Immunopathology
 • Allergy
 • Fibrosis
 • PCR
 • Western Blot

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irma Mahmutovic Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren