Irma Mahmutovic Persson

Forskare, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Irma Mahmutovic Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology