Foto av Isabel Bramsen

Isabel Bramsen

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forsknings- och undervisningsområden

  • Konfliktlösning
  • Ickevåldsmotstånd
  • Teorier om våldsam konflikt

Isabel Bramsens forskning fokuserar på mikrodynamik i fred och konflikt. År 2023 kommer Bramsens bok, "The Micro-Sociology of Peace and Conflict" att publiceras på Cambridge University Press. Boken utvecklar ett nytt teoretiskt och analytiskt ramverk och innehåller kapitel om våld, ickevåld, konflikttransformation, fredssamtal och internationell medling samt om videodataanalys.

Bramsen har forskat om fredsdiplomati, känslor, konfliktteorier, ickevåldsmotstånd, nordiskt samarbete kring fred och konfliktlösning samt om kvinnors fred och säkerhet. Hon har studerat olika konflikter inklusive Colombia, Nordirland, Filippinerna, Tunisien, Syrien och Bahrain. Isabel Bramsen är medlem i Nordic Women Mediators och medredaktör för International Konfliktløsning (Samfundslitteratur 2016) och medredaktör för antologin Addressing International Conflict: Dynamics of Escalation, Continuation and Transformation (Routledge 2019).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Globaliseringsstudier
  • Sociologi
  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isabel Bramsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren