Foto av Isabel Gonçalves

Personlig profil

Forskning

Det vulnerabla placket: uppkomstmekanismer och tekniker för imaging

Många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke avlider innan de når sjukhus. Vanligaste orsaken till hjärtinfarkt och stroke är att ett aterosklerotiskt plack brister och en blodpropp, som täpper till kärlet, bildas.

Plack som riskerar att brista kallas vulnerabla (VP) och har oftast en kärna av fett, döda celler och inflammation täckt av en tunn bindvävskapsel. Det saknas idag bra tekniker för att i tid identifiera VP. Skulle det vara möjligt att utveckla biologiska riskmarkörer och imaging-tekniker som identifierar individer med VP skulle det bli möjligt att förebygga många av dessa allvarliga symptom eller dödsfall. Vi skulle även kunna utvärdera snabbare om nuvarande behandlingar eller eventuellt nyare behandlingar fick gynnsamma effekter på plack.

Våra mål är:
1) Att studera åderförkalkningsmekanismer och deras tidsförlopp med C14 metod.
2) Att utveckla och utvärdera en ny icke-invasiv ultraljudsbaserad teknik för att identifiera VP hos människor.
3) Att undersöka om det finns ett samband mellan genuttryck, fetter, bindvävnad och inflammation i humana åderförkalkningsplack (från vår unika biobank) i förhållande till risk för att få kardiovaskulära händelser och på det sättet hitta nya behandlingssätt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fria nyckelord

  • Åderförkalkning
  • ateroskleros
  • plack

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isabel Gonçalves är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren