Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Företags brottslighet och förnekelseprocesser
  • Ansvarsutkrävande och kontroll av staten
  • Hatbrott med antiziganistiska motiv

Pågående forskning

Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott. Projektet syftar till att studera vilka strategier företag tillämpar när de bemöter beskyllningar om brott. I likhet med många andra forskare som studerar skador som orsakats av stater eller företag, använder vi en utvidgning av brottsbegreppet som inkluderar även icke straffbara kränkningar av mänskliga rättigheter och miljön. Vi har valt att utgå från tre medialt uppmärksammade företag med olika ägarstrukturer, samtliga med anknytning till Sverige: Telia Sonera, Lundin Petroleum och Stora Enso.

Under 2012 avslöjades den så kallade Uzbekistanaffären där chefer på Telia Sonera nu är misstänka för mutbrott. Lundin Petroleum anklagades för delaktighet i brott mot mänskligheten i Sudan av flertalet NGOs vilket blev startskottet för en förundersökning som pågår i Sverige om folkrättsbrott. Anklagelserna mot Stora Enso, som bland annat varit föremål för utredning av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, har innefattat företagets agerande gentemot lokala markägare i Kina, avverkningar av skog i finska Lappland och barnarbete i Pakistan.

Forskningsprojektet pågår mellan 2016 och 2019 i samarbete med Janne Flyghed på Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isabel Schoultz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren