Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Diabetes results from loss or dysfunction of insulin producing beta cells in the pancreas. Despite insulin injection treatment, diabetic patients suffer from long-term complications, such as blindness and kidney failure. Therefore, a central goal of diabetes research is to generate large numbers of functional beta cells for transplantation into diabetic patients. The successful generation of beta cells in vitro will require a thorough understanding of the molecular networks that direct the normal development of these cells.
The objective of our research is to understand the molecular and cellular mechanisms that control beta cell maturation and function in the embryonic and adult pancreas. Our research employs genetic engineering in mice as well as biochemical methods.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isabella Artner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren