Foto av Isabelle Johansson

Isabelle Johansson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forskningsområden:

  • Anti-trafficking policy
  • Prostitutionspolicy

Pågående forskning:
DemandAT – Demand-side measures against trafficking

Kundkriminalisering, striktare kontroller av rekryteringsföretag och kampanjer för rättvisemärkta T-shirts är exempel på åtgärder som diskuteras för att genom fokus på efterfrågesidan minska människohandel. Än så länge finns dock inte mycket forskning om vilken inverkan sådana metoder har. Det europeiska forskningsprojektet DemandAT – Demand-side measures against trafficking syftar till att få en bättre förståelse av detta fält.

Syftet med DemandAT i sin helhet är att undersöka vilken roll efterfrågan spelar i relation till människohandel samt de åtgärder som inriktar sig mot efterfrågesidan för att minska människohandel inom olika områden. De åtgärder som vidtagits för att minska efterfrågan analyseras och deras effektivitet för att minska efterfrågan kommer att bedömas. Projekt är tvärvetenskapligt och finansieras av EU:s Sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Det inkluderar nio partners från olika europeiska länder och samordnas av International Centre for Migration Policy Development i Wien (http://www.icmpd.org).

Tillsammans med min projektledare Petra Östergren kommer jag att undersöka hur efterfrågan hanteras i tre typer av prostitutionspolicy - i Sverige, Tyskland och Nya Zeeland. Syftet är att förstå och jämföra hur dessa tre länder förhåller sig till frågan i på nationell nivå, i bl.a. lagstiftning, och i åtgärder på lokal nivå, samt att bedöma huruvida det är möjligt att säga något om vad respektive lands policy har för effekter på efterfrågesidan.

Länkar till publikationer:
Isabelle Johansson (2014) "Swedish Anti-Trafficking Policy: Official Framework and Local Practices". MIM Working Paper Series 14:5.

http://mah.se/upload/Forskningscentrum/MIM/WPS%2014.5%20Isabelle%20Johansson.pdf

Isabelle Johansson (2014) "Particularly distressing circumstances”. Regularisations and Employment in Sweden. REGANE Assessment Report. Vienna: ICMPD. http://research.icmpd.org/fileadmin/Research-Website/Project_material/REGANE/REGANE_Assessment_Sweden_Final_sentout.pdf

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialantropologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isabelle Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren