Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning studerar jag egenskaper hos industriellt viktiga metalliska material och processer. Dessa studier utförs huvudsakligen med synkrotronröntgentekniker såsom diffraktion, fluorescens, fotoemission -och absorptionsspektroskopi, ofta in-situ. Aktuella studier fokuserar på vakuumlödning av rostfria stål. Detta kan vara deoxidationsbeteende, vätningsmekanism och karakterisering av den resulterande lödda fogens mikrostruktur.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
 • Metallurgi och metalliska material
 • Nanoteknik
 • Korrosionsteknik
 • Den kondenserade materiens fysik
 • Acceleratorfysik och instrumentering
 • Materialkemi
 • Datavetenskap (datalogi)

Nyckelord

 • metals
 • Industry
 • synchrotron
 • imaging
 • X-Ray spectroscopy
 • X-ray diffraction
 • steel
 • Data visualization

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isac Lazar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler