Foto av Isak Hammar

Isak Hammar

Forskare, Docent

Personlig profil

Forskning

Isak Hammar (f. 1981) är docent i historia, verksam vid historiska institution och som publiceringskoordinator vid humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på humanioras historia, framför allt under 1800-talet. Bland hans tidigare publikationer ingår artiklarna “Classical Nature: Natural History, Classical Humanism and the Value of Knowledge in Sweden, ca 1800-1850”, Journal for the History of Knowledge 2:1 (2021) samt “Från vitterhet till vetenskap. En studie över Kungl. Vetenskapsakademiens lärdomsklass under 1800-talet’¸ Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria (2022).

Tillsammans med Johan Östling redigerade han 2021 en forumsektion i History of Humanities på temat ”The Circulation of Knowledge and the History of Humanities.”

Hammar har även intresserat sig för publiceringsfrågor i sin forskning och publicerade tillsammans med Björn Hammarfelt och Helena Francke 2021 artikeln ”Ensuring Quality and Status: Peer Review Practices in Kriterium, A Portal for Quality-Marked Monographs and Edited Volumes in Swedish SSH” i Frontiers in Research Metrics and Analytics 6. 

 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

  • Humaniora
  • Humanioras historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isak Hammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren