Foto av Isak Hammar

Isak Hammar

Forskare, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2014 på en avhandling om omoralens funktion i Ciceros politiska tal och - i förlängningen - den romerska senrepublikens politiska kultur.

Som postdoktorsforskare har jag istället kommit att främst intressera mig för antikens roll och kulturella inflytande vid olika tidpunkter och epoker i historien, ett forskningsområde som brukar betecknas Classical Reception Studies (antikbruk). Jag har bland annat studerat hur den antika världen gestaltats och använts på film och i serier, vilken moralisk funktion som antikstudiet behäftades med i 1800-talets skolväsende liksom hur antiken har använts politiskt och ideologiskt i modern tid.

Mitt nuvarande projekt har arbetstiteln På humanioras villkor: konflikt och konsensus i gränslandet mellan human- och naturvetenskap i Sverige, ca 1800-1850. Syftet är att undersöka gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talets första hälft. Huvudsakligen intresserar jag mig för frågan om vilket inflytande ett klassiskt-humanistiskt ramverk utövade på en framtonande men fortfarande på många sätt konturlös naturvetenskap vid tröskeln till det moderna samhället. 

Projektets övergripande teoretiska och metodologiska ramverk utgörs av det framväxande fältet kunskapshistoria samt av det nystartade forskningsfält som kommit att benämnas ”History of Humanities”.

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isak Hammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren