Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I began my doctoral studies 2015 and since then my work has revolved around the insidious peptide Beta-amyloid and its precursor protein APP. My interests lie in understanding synaptic function and dysfunction in the context of Alzheimer's Disease. 

Undervisning

Since I started my doctoral studies I've had the opportunity to teach a few times in the Biomedicine program and I've given a lecture in the Neuroscience preparatory course. I enjoy teaching as I've always viewed it as a chance to learn twice.

Samverkan

I'm very interested in the so called third task and have this and previous years been involved and given lectures at the NMT days, where high-school students are invited to the university to take part in popular scientific lectures and activities. I've also participated in science slams and I'm always happy to discuss science and spread the message.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isak Martinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren