Inget foto av Isidora Loncarevic

Isidora Loncarevic

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Isidora Loncarevic är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology