Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning ligger inom det framväxande forskningsfältet Humanites and Climate Change, där humanistiska ämnen, såsom religionshistoria, griper sig an de utmaningar människor möter och de olika svar som ges på klimatkrisen.

Titeln  på min avhandling är Wild Enchantments in the Antropocene - Exploring the Wild in Narratives, Practice and Place in Dark Green Spirituality

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ive Brissman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler